Statement c. the demonstration „Together Against Nationalism” in Warsaw

The day of 11th November (Polish Independence Day) is coming – it is well known what it has in stock for those who live in Warsaw.

The terrorisation and destruction of the city by hordes of far right supporters, who’s only goal is to conduct violence against anyone who does not fit their twisted definition of normality has become something of a tradition. If one is of a different sexual orientation, skin colour, or is just in any way weaker, he or she is almost bound to face ridicule and acts of aggression. At the end of the day what will be left is a wrecked city, for the repair of which the inhabitants will have to pay.

We are aware that not everyone who participates in the so called “Independence March”(”Marsz Niedpoległości”) is guilty of said acts, nor do they all support the neo-fascist ideals of its organisers. Yet one has to remember that the development and crimes of fascism in the 20th century would not have happened if not for the support and acceptance of the “regular citizens”.

Today, just like back in the day, the global economic crisis is the cause of a rebirth of far-right in Europe. In Greece, France and many other countries on the continent people are manipulated to vent their frustration on immigrants, LGBTQ people, and the jobless instead of the elites guilty of the situation at hand. Ruch Narodowy(„National Movement”) is no different and shows their true colours by once again inviting fascist organizations such as Jobbik or Forza Nouva to their yearly parade. Moreover they openly admit to modeling themselves after the Golden Dawn, a neo-Nazi party from Greece.

In face of a growing threat, we may not and can not remain passive. We invite all to the “Weekend of Antifascism” which will be opened by the demonstration on the 8th of November (13.00) in front of the gate of the University  of Warsaw, where members of ONR(„National Radical Camp”) used to terrorise Jewish students and attack them with knifes in the interwar period.

Grupa „Razem Przeciwko Nacjonalizmowi”
(„Together Against Nationalism” Group)
#ide8go

Debata historyczna: Historia 99 procent

hist

 

 

 

 

Zapis audio debaty, która odbyła się 16.10.2014r. w Bibliotece Społecznej warszawskiego skłotu Syrena.

Historia 99 procent – w stronę oddolnych dziejów Polski. Sowa, Laskowski, Pospiszyl w Syrenie by Antynacjonalizm on Mixcloud

Historia będzie chwalić łowcę, dopóki nie przemówi wilk. Na pierwsze tysiąc lat Polski spoglądamy przede wszystkim z perspektywy kronik zamawianych przez 1 procent społeczeństwa: królów, magnatów, episkopatu, Partii, establiszmentu. Przemilczaniu wątków sprzecznych z taką wersją ‚historii’ najczęściej towarzyszyła przemoc. Czy mimo to jesteśmy w stanie odtworzyć historię pozostałych 99 procent, odzyskać naszą historię? Jakie to może przynieść skutki społeczne?

Liczymy, że przejmując historię Polski we własne ręce możemy znaleźć w niej swoje prawdziwe miejsce i odzyskać sprawczość – to my, 99 procent, możemy być siłą napędową dziejów, nie tylko mięsem armatnim bądź trybem wielkiej machiny sterowanej przez wierchuszkę.

Z oficjalną historią Polski zmierzą się Sowa (autor książki „Fantomowe ciało króla”, UJ), Laskowski (ISNS UW, liceum im. Kuronia), Pospiszyl (Praktyka Teoretyczna). Dyskusję dopełnią czytane fragmenty książek z działu ‚powstań ludowych’ nowej biblioteki Syreny, skupione wokół historycznych metod i prób mordowania arystokracji, palenia banków, obalania religii, rozkuwania kajdan, uwspólniania ziemi, etc.

Spotkanie odbywa się w ramach oficjalnego otwarcia biblioteki Syreny.

Oświadczenie w sprawie demonstracji 8 XI 2014

200px-Antifascist_Circle_BW.svg

Zbliża się dzień 11 listopada – dobrze wiemy, co to oznacza dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Smutnym rytuałem stało się w ostatnich latach terroryzowanie miasta przez nacjonalistyczne bandy, których „patriotyzm” polega na przemocy, nienawiści i poniżaniu, fizycznym oraz symbolicznym, wszystkich „innych”. Osoby o innym kolorze skóry, orientacji seksualnej czy narodowości, ludzie słabsi i ubodzy – najprawdopodobniej znów staną się celem ataków. A gdy opadnie kurz, za zdemolowanie miasta zapłacimy my – jego mieszkańcy.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy idący w tzw. „Marszu Niepodległości” uczestniczą w tych atakach, tak jak nie wszyscy podzielają neofaszystowskie poglądy jego organizatorów. Mając na względzie historię, wiemy jednak, że rozwój i zbrodnie faszyzmu w XX w. nie byłyby możliwe bez akceptacji ze strony „zwykłych obywateli”.

Dziś, tak jak wtedy, kryzys gospodarczy staje się źródłem swoistego odrodzenia skrajnej prawicy w Europie. W Grecji, Francji, na Węgrzech oraz w innych krajach, gniew i frustrację usiłuje się przekierować z winnych kryzysu elit na kozły ofiarne: imigrantów, osoby LGBTQ, bezrobotnych. O prawdziwych intencjach Ruchu Narodowego świadczy ponowne zaproszenie działaczy m.in. węgierskiego Jobbiku, włoskiej Forza Nuova – skrajnie prawicowych organizacji jawnie odwołujących się do faszyzmu, a także oficjalne wzorowanie się na neonazistowskim, greckim Złotym Świcie.

W obliczu rosnącego zagrożenia, nie możemy pozostać bezczynne. Zapraszamy wszystkich i wszystkie na Weekend Antyfaszyzmu. Dnia 8. listopada, w przeddzień rocznicy Nocy Kryształowej, otworzy go demonstracja „Razem Przeciwko Nacjonalizmowi”.

Zbieramy się o 13.00 pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w okresie 20-lecia międzywojennego nożownicy z ONR terroryzowali żydowskich studentów.

Grupa „Razem Przeciwko Nacjonalizmowi”

#ide8go

Podsumowanie konferencji 29 września

konfa

29 września odbyła się w Warszawie konferencja „Nacjonalizm nie wziął się znikąd”, zorganizowana przez antyfaszystowskie stowarzyszenie Wszyscy Razem przy pomocy Antyfaszystowska Warszawa. Celem wydarzenia było rozpoczęcie nowego rozdziału w dyskusji na temat odrodzenia polskiego nacjonalizmu, odnalezienia jego powiązań z systemem edukacji, codziennymi praktykami państwa i systemem ekonomicznym, a także dyskusja nad sposobami przeciwdziałania narodowemu radykalizmowi. We wszystkich prelekcjach wzięło udział w sumie ok. 250 osób. Na miejscu można było zakupić książki z biblioteki Le Monde Diplomatique, koszulki z treścią Przysięgi Buchenwaldzkiej, a także otrzymać liczne materiały antyfaszystowskie z Polski i Niemiec, w tym reaktywowany biuletyn „Pod Brukiem Leży Plaża” autorstwa Antyfaszystowskiej Warszawy.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia dra Oskara Szwabowskiego (Uniwersytet Szczeciński) zatytułowanego „Korupcja gniewu. (Anty)systemowość ruchu nacjonalistycznego”. Dr Szwabowski próbował dociec, czy nacjonalistyczny bunt rzeczywiście ma potencjał zakwestionowania „systemu” czy też jest z nim mocno związany i działa na jego korzyść. Prelegent analizował wymiar emancypacyjny ruchów narodowych, dochodząc do wniosku, że w dzisiejszych czasach są użytecznym narzędziem w rękach neoliberalizmu, elementem nowoczesnego porządku, opartego na niesprawiedliwości i wyzysku. Dzięki nieustannemu wskazywaniu na postać fikcyjnego „innego” (jako wroga), elity są w stanie odciągać uwagę od destrukcyjnej postaci implementowanego systemu. Drogą do zwalczenia nacjonalizmu miałoby być zniesienie warunków społecznych, które umożliwiają jego istnienie.

Druga w kolejności wystąpiła por. Hanna Szelewicz, kombatantka I Armii Wojska Polskiego. Rozmowę z nią prowadził Kamil Majchrzak z niemieckiej organizacji VVN, zajmującej się pomocą ofiarom nazizmu. Pani Szelewicz opowiedziała historię swojego życia, od lat przedwojennych po ostatnie dni II Wojny Światowej. Jako nastolatka została zesłana na Sybir, a w 1944 roku wstąpiła do I Armii Wojska Polskiego, do oddziału artylerii. Walcząc na pierwszej linii frontu w mieszanym oddziale kobiet i mężczyzn, brała udział w wyzwalaniu kraju spod hitlerowskiej okupacji, wyzwalaniu obozów koncentracyjnych i zdobywaniu Berlina. Na szczególną uwagę zasługują opowieści o okrucieństwach wojny, a także wspomnienia o atakach NSZ, strzelających do Wojska Polskiego zmierzającego wyzwolić faszystowski obóz zagłady Majdanek, ale i dokonującego skrytobójczych ataków na niewinnych ludzi (jak wspomniana przez p. Szelewicz młoda dziewczyna, zamordowana strzałem w tył głowy na dworcu, gdy po latach zesłania na Syberii miała spotkać się z rodziną). Rozmowa została nagrodzona dwukrotnymi, gromkimi brawami, a wyraźnie zadowolona prelegentka wyraziła chęć dalszej współpracy. Kilka osób obecnych na sali zaprosiło Panią Szelewicz do udzielenia wykładu w ich szkołac

Następna prelekcja należała do Christiana Schwartza, niemieckiego antyfaszysty z organizacji North East Antifascists / Berlin. Ch. Szwartz przedstawił analizę związków kryzysu kapitalizmu z odrodzeniem ruchów skrajnie prawicowych w Europie. Na podstawie niemieckich grup nacjonalistycznych i neofaszystowskich, omówił najważniejsze cechy ich ideologii i jej związki z tradycyjnym faszyzmem. W kontekście podobieństw z takimi ruchami w Polsce, warto wspomnieć o stosowaniu strategii podziału społeczeństwa na „lud” i „elity”, przy czym do „elit” zawsze rzekomo należą przeciwnicy polityczni prawicy. Drugim istotnym punktem jest odwoływanie się do ideologii „antykomunizmu”, pacyfikującej zarówno analizę procesów kapitalistycznych, jak i sprzeciw wobec nich . Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja z publicznością.

Finałowym punktem konferencji była debata „Nacjonalizm 2014: Geneza, Paradoksy, Prognozy”. Wzięli w niej udział Dr Monika Bobako (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Dr Maciej Gdula (Uniwersytet Warszawski), Dr Jacek Kochanowski (Uniwersytet Warszawski) oraz Łukasz Ługowski (dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Kąt”). Dyskusję poprowadziła działaczka stowarzyszenia Wszyscy Razem. Uczestnicy rozpoczęli rozmowę od próby ogólnej oceny co doprowadziło do dzisiejszej popularności nacjonalizmu, wskazując na zachodzące od dawna zmiany w polskiej polityce, których Ruch Narodowy jest tylko pokłosiem. Następnie omawiali paradoks „walki z komunizmem” w dobie zaawansowanego kapitalizmu, by przejść do pojęcia backlashu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że stosowanie tego sformułowania odnośnie odrodzenia nacjonalizmu jest niefortunne, gdyż sugeruje, iż przed nim sytuacja była pozytywna, choć nie ma w tym wiele prawdy. Na koniec uczestnicy debaty rozważali nad sposobami przeciwstawiania się nacjonalizmowi. Wskazywano na takie kwestie jak brak zgody na dopuszczanie liderów skrajnej prawicy do debaty publicznej, potrzebę trafienia z przekazem do klasy średniej lub konieczność budowania oddolnego ruchu społecznego zamiast opierania się na państwowych represjach (które działają w obie strony). Po debacie odbyła się krótka dyskusja z publicznością, pozostawiając spory niedosyt z powodu niewielkiej ilości czasu, która została pod debacie. To dla nas znak, że istnieje duża potrzeba dyskusji i inspiracja do kolejnych działań!

Wszystkie wystąpienia zostały zarejestrowane w postaci audio, a wywiad z por. Szelewicz także na video. Nagrania zostaną udostępnione wkrótce na stronie antynacjonalizm.pl.

Serdecznie dziękujemy Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych za wsparcie techniczne oraz wszystkim podmiotom, które objęły matronaty i patronaty nad naszą konferencją: 161 Crew, 161.info.cafe, Antyfaszystowskiej Warszawie, Codziennikowi Feministycznemu, Fundacji Art Humanitatis, Le Monde Diplomatique, Praktyce Teoretycznej, portalowi StopNacjonalizmowi.wordpress.com oraz Tygodnikowi Przegląd.

Wobec bardzo dużego zainteresowania konferencją i pozytywnego odbioru, planujemy kontynuację debaty nad nacjonalizmem. Zachęcamy także do codziennej aktywności w lokalnych społecznościach na rzecz powstrzymania fali nacjonalistycznej przemocy. Serdecznie zapraszamy na zbliżającą się demonstrację „Razem Przeciwko Nacjonalizmowi” 8 listopada w Warszawie.  #ide8go